Skip to content
Menu

Prohibeixen vincular el canvi de condicions d’hipoteca a la contractació d’una assegurança.

Less than 1 minuteTiempo de lectura: Minutes
Invertis Capital

Una bona notícia per als Col·legis de Mediadors, ja que el Govern aprova el Pla de Rescat Hipotecari. Entre les mesures que recull trobem una menció directa a la vinculació del canvi de condicions d’hipoteca a la contractació d’assegurances.

El Consell General declara que és “un pas més per acabar amb una pràctica il·legal que fa anys que denunciem. La constància i fermesa dels mediadors a assenyalar aquesta situació s’ha traduït, en els darrers 18 mesos, en accions clares per part del Banc d’Espanya, el supervisor d’assegurances europees -EIOPA-, tribunals de Justícia, Defensor del Poble i, ara , el Ministeri d’Economia. Des dels Col·legis s’espera que totes les entitats bancàries s’adhereixin al Pla”

Aquest pla engegat pretén alleujar la càrrega financera dels que han signat una hipoteca de tipus variable els últims anys.

Actualment, la situació segons el Consell General de Mediadors fa que els bancs incompleixin tres lleis: Distribució d’Assegurances, Defensa de la Competència i la Llei General de Consumidors i Usuaris. Tot això per fer creure lusuari que està obligat a contractar lassegurança amb el banc.

Per tant, es recull al text del Ministeri d’Economia que els bancs hauran d’informar el client de les conseqüències jurídiques i econòmiques de les diferents alternatives que se’ls ofereixen, igual que les condicions de pròrroga. Així, no podrà comportar cap cobrament en cas que la modificació de condicions, excepte la prima de contracte d’assegurança.

Fa dos anys que els Col·legis de Mediadors han redoblat les reunions amb reguladors, administracions i grups parlamentaris per aconseguir que es respecti la llibertat dels clients i la competència.

Font: mediadors.info

piggy-bank_4876775

¡No renueves tu seguro!

El precio de tu seguro puede salirte caro si no aprovechas las campañas del mercado de seguros.