Skip to content
Menu

per què és important la planificació financera personal?

Less than 1 minuteTiempo de lectura: Minutes
Invertis Capital

Què és la planificació financera personal?

Actualment tots tenim una necessitat elevada de planificació financera personal. Els requisits bàsics d’alimentació, vestimenta, transport i lleure estan vinculats, d’una manera o altra, als diners. Alguns dels objectius personals de futur, compres, jubilació, seguretat, necessiten també diners i, per això, cal planificar.

La planificació financera personal la podríem definir com:

“El desenvolupament i la implementació d’un pla integral i exhaustiu en què es determina la totalitat d’objectius financers personals i en què se seleccionen i executen les millors estratègies coordinades per assolir aquests objectius.”

La planificació financera és el conjunt de decisions fetes al llarg del cicle vital de la nostra vida amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats financeres presents i futures. La planificació financera permet controlar tots aquells fets rellevants i/o adversitats que es plantegin i que puguin perjudicar el nostre patrimoni

Mites què NO hem de creure sobre la planificació financera?

Creure que tenir poc patrimoni o un salari baix no es pot planificar.

De fet, tot al contrari. Un estalvi d’un euro serà molt més important per a un patrimoni petit que per a un de gran. Evidentment, la planificació financera personal, en la seva mesura correcta, sempre és necessària.

Creure que no cal si no es tenen problemes financers.

Per desconeixement, de vegades per inconsciència, i majoritàriament per manca de cultura financera, moltes persones creuen que prenent un parell de decisions d’inversió ja tenen resolt el futur.

Creure que no tenim la capacitat per estalviar.

Alguns individus no han adquirit l’hàbit d’estalviar, ni tan sols una petita part de les seves rendes. Viuen per sobre de les seves possibilitats sense ser-ne conscients. En realitat, tothom té la capacitat destalviar.

Tendència humana natural a ajornar la presa de decisions sobre el futur.

Moltes persones desconeixen la força de l’interès compost en la capitalització i, per tant, dels beneficis enormes de començar aviat l’estalvi per a la jubilació o per aconseguir altres objectius financers.

Avantatges d’una planificació financera correcta

Millora la nostra qualitat de vida

El control de les nostres finances millora el nostre benestar personal, proporciona tranquil·litat de vida, ens dóna seguretat per prendre decisions i felicitat per a tota la nostra família.

Redueix els nostres deutes

Amb un pressupost personal real i ben executat no tindrem el perill d’endeutar-nos en excés i, sobretot, reduir les dificultats per atendre els nostres compromisos de pagament.

Optimitza els nostres ingressos i despeses

Ajuda a reduir despeses innecessàries (incloses les fiscals) i generar ingressos addicionals que milloren el nivell de vida de manera immediata.

Genera lhàbit de lestalvi a llarg termini

Quan se segueix un pla estratègic per complir els nostres objectius financers, aconseguim crear un hàbit alhora de reduir les despeses, els deutes i el consum a termini, per tant, generem estalvi a llarg termini.

Preveu el nivell de vida desitjat a l’edat de jubilació

La situació econòmica que ens trobarem al moment de la jubilació suposa una qüestió de vital importància, que determinarà la manera de poder afrontar aquesta etapa de la nostra vida.

Què hem de planificar a nivell personal i familiar?

La planificació financera té com a objectiu respondre les preguntes bàsiques que ens plantegem sobre la gestió de la nostra economia personal i familiar al llarg del temps.

La primera pregunta a què ens hem d’enfrontar a l’hora de planificar les nostres finances personals és determinar quines són les necessitats financeres actuals i preveure, tant com sigui possible, el moment i la magnitud de les futures. En concret, respondre, entre d’altres, a les qüestions següents:

  • Necessito comprar-me una casa, un cotxe o simplement un televisor?
  • Disposo d’un fons d’emergència per fer front als imprevistos que em puguin sorgir demà?
  • Tinc diners estalviats per a l’educació dels meus fills?
  • Puc jubilar-me tranquil·lament mantenint el meu nivell de vida actual?

La resposta a moltes de les preguntes anteriors es tradueix en la definició d’una sèrie d’objectius, i ens portaran immediatament a plantejar noves preguntes, encara que la seva resolució és menys intuïtiva que les primeres:

  • Quina quantitat de diners cal invertir per assolir l’objectiu?
  • Quina rendibilitat hem d’obtenir dels nostres diners?
  • Quin risc puc assumir per assolir aquesta rendibilitat?
  • En quin moment necessitarem disposar dels nostres diners?
Encara que no ho sospitem, acabem de fer un gran pas:
Estem començant a planificar les nostres finances personals!

Quines són les nostres necessitats financerament parlant?

Hem d’intentar fer el nostre propi “vestit a mida”, orientat sobre els instruments financers més adequats depenent del “tipus de necessitats” que vulguem satisfer al llarg de la nostra vida. Per això, definim quatre tipologies bàsiques de necessitats:

  • Necessitats de consum i lleure
  • Necessitats de crèdit o finançament
  • Necessitats destalvi i inversió
  • Necessitats de previsió i protecció

Quins són els passos que cal seguir en una planificació financera?

Per prendre una decisió financera ens hem de recolzar en un mètode senzill que ens permeti analitzar de manera assenyada les necessitats que hem de cobrir, determinar la millor opció per aconseguir els nostres objectius i definir-ne l’abast en una gestió integral de les nostres finances.

Assolir els somnis exigeix ​​planificació i disciplina. La presa de decisions financeres, tant les que realitzen els inversors professionals com les que ens veiem obligats a prendre les famílies, s’han de recolzar en un mètode que en faciliti la coherència, la consistència al llarg del temps i que, en definitiva, s’orienti de la millor manera possible per assolir els objectius proposats.

En termes generals, aquest mètode ha de constar dels passos següents:

  • Conèixer la nostra situació financera personal
  • Analitzar el nostre patrimoni i la nostra capacitat destalvi
  • Identificar les necessitats i els objectius financers personals
  • Crear i executar un pla financer per a cada objectiu
  • Avaluar, revisar i actualitzar periòdicament el pla

Vols millorar la teva qualitat de vida i reduir els teus deutes?

A Invertis Capital optimitzem els vostres ingressos i generem l’hàbit de l’estalvi a llarg termini.

Aconsegueix el nivell de vida desitjat a l’edat de la jubilació!

Més informació a:www.invertiscapital.com

“Les etapes del treball i del desenvolupament professional són els moments en què hem de dedicar part dels nostres diners a l’ESTALVI.”

piggy-bank_4876775

¡No renueves tu seguro!

El precio de tu seguro puede salirte caro si no aprovechas las campañas del mercado de seguros.