Skip to content
Menu

principis bàsics per a planificar correctament la jubilació

Less than 1 minuteTiempo de lectura: Minutes
Invertis Capital

Els principis bàsics per a la planificació de la jubilació són:

 • Elaborar una llista de tots els actius financers que es posseeixin actualment: cal tenir tota la informació d’actius perquè serà fonamental per determinar el punt de partida i conèixer quant caldrà estalviar.
 • Estimar la pensió pública que es percebrà a la jubilació: És imprescindible per cercar el complement de renda o pensió privada que necessitarem per a aquest moment.
 • Calcular altres ingressos futurs que es puguin percebre: Possibles guanys de béns immobles, interessos meritats per estalvis i altres inversions o herències que s’esperen rebre.
 • Calcular el passiu: Cal fer una llista que inclogui hipoteques, deutes de targetes de crèdit, préstecs amb garantia personal i altres crèdits. Cal restar els deutes per determinar el patrimoni net.
 • Avaluar les necessitats d’assegurances: Establir cobertures complementàries perquè el període destalvi no es vegi minvat per problemes de salut, sobretot en el cas de treballadors autònoms. És important revisar les pòlisses d’assegurança de vida, incapacitat i salut per anar ajustant les cobertures, incrementant-les o reduint-les per aconseguir l’equilibri patrimonial.
 • Estimar els ingressos i despeses en la jubilació (necessaris o desitjats): És molt difícil estimar-ho quan l’edat del client dista molta de l’edat de jubilació, i és més fàcil quan més s’aproximi a aquesta edat. En un i altre cas és un exercici interessant i necessari ja que va vinculat molt directament el volum dingressos addicionals que necessitarem en el moment de la jubilació.
 • Calcular quant més cal estalviar per complir l’objectiu: Per això, s’haurà de calcular la diferència entre la suma de diners que es necessitaran en la jubilació segons l’objectiu marcat i la suma de diners estalviats en aquell moment amb el ritme actual previst.
 • Considerar variables importants com la fiscalitat, la inflació, els tipus d’interès estimats…: La planificació de la jubilació és dinàmica perquè hi ha factors exògens o aliens a la voluntat de l’estalviador que ens obligaran a tenir un pla de revisió periòdic en funció del tipus d’inversions.
 • Planificar i augmentar els estalvis administrant bé les despeses: Una manera que ajuda a estalviar és reduir les despeses, els deutes i evitar interessos per esquemes de consum a termini.
 • Ajustar el pla periòdicament: No només pels factors exògens indicats al punt 8, sinó pels canvis que es vagin presentant en la situació laboral, en la major o menor capacitat d’estalvi, en incórrer en despeses imprevistes…

D’altra banda, la major o menor aversió al risc es constitueix com un factor fonamental per definir la millor estratègia de planificació de la jubilació. Molts inversors assumeixen el risc i aprenen a administrar-lo en comptes d’evitar-ho. Per això, cal conèixer que hi ha diversos tipus de risc d’inversió:

  • El risc de mercat: És la probabilitat que el valor de la inversió baixi juntament amb el mercat general de renda fixa o de renda variable.
  • El risc de tipus dinterès: És la possibilitat que el preu d’un bo o d’un fons de renda fixa es redueixi com a resposta a l’augment dels tipus d’interès.
  • El risc de la inflació: Té a veure que la inversió perdi poder adquisitiu amb el pas del temps. Com més gran és la durada de la inversió, més gran és el possible efecte del risc d’inflació. De la mateixa manera, les inversions més estables, com ara els fons del mercat monetari, tenen un risc d’inflació alt.
  • El risc creditici: Implica la possibilitat que l’emissor d’un bo no pagui el deute o que el pagui fora del termini establert.
  • El risc de concentració: Fa referència al nivell de risc més alt al que es pot exposar si les inversions estan massa concentrades en un tipus d’actiu o si es va invertir massa en les accions d’una sola empresa o d’un mateix sector.

En definitiva, per controlar o administrar el risc és important:

  • Determineu les metes, l’horitzó temporal de la inversió i les característiques de cada persona per conèixer el nivell de tolerància al risc de cada client.
  • Conèixer els tipus de risc que ens pot afectar.
  • Diversificar en diferents tipus de productes, actius i emissors.
  • Trobar lequilibri just entre el risc i la rendibilitat per a cada client.
  • Traçar objectius a llarg termini. Així del client que assessorem en la planificació financera de la jubilació, haurem de conèixer el següent:
 • Quin tipus d’inversor/estalvi és
 • Quina capacitat personal té per assumir riscos. De conservador a arriscat.
 • Si se sent còmode o nerviós davant de determinats actius i la seva evolució.

A Invertis Capital oferim assessorament professional i independent a l’hora d’elaborar estratègies per a la jubilació, amb una relació de proximitat i confiança.

piggy-bank_4876775

¡No renueves tu seguro!

El precio de tu seguro puede salirte caro si no aprovechas las campañas del mercado de seguros.