Skip to content
Menu

Protegeix el teu futur: Descobreix l’assegurança de la desocupació

Less than 1 minuteTiempo de lectura: Minutes
Invertis Capital

Protegeix el teu futur: Descobreix l’assegurança de la desocupació

Què implica una assegurança de desocupació?

Una assegurança de desocupació de caràcter privat, també coneguda com a assegurança de protecció d’ingressos, funciona en requerir el pagament d’una prima, que pot ser mensual o única. Aquesta assegurança ofereix protecció a l’assegurat en situacions específiques derivades de la pèrdua d’ocupació. Per exemple, s’encarrega de cobrir els pagaments equivalents a les quotes d’hipoteques o préstecs personals, o proporciona un benefici proporcional a allò invertit a la pòlissa durant el període d’atur, segons les condicions i limitacions establertes a la pòlissa.

Quin és el propòsit de l’assegurança de desocupació?

Com es va esmentar anteriorment, l’assegurança de desocupació té com a objectiu principal proporcionar seguretat econòmica a l’assegurat en cas de quedar-se sense ingressos, generalment a causa d’un acomiadament. Això s’aconsegueix a través de la cobertura de quotes de préstecs personals, hipoteques o altres despeses similars durant el període d’atur, d’acord amb els termes i les exclusions especificats a la pòlissa.

Quins són els requisits per obtenir una assegurança de desocupació?

L’obtenció d’una assegurança de desocupació privada està subjecta a certes condicions, que inclouen en general:

1. Mantenir una jornada laboral amb un mínim d’hores setmanals.
2. Tenir una edat mínima de 18 anys i no excedir els 65 anys.
3. En la majoria dels casos, cal un contracte laboral indefinit.
4. S’exigeix ​​una antiguitat mínima a l’empresa ia la feina, generalment d’almenys 6 mesos.

Què protegeix i què no protegeix una assegurança de desocupació?

Com es va esmentar prèviament, les cobertures d’una assegurança de desocupació privada s’activen quan l’assegurat experimenta una pèrdua de feina. En principi, no es proporcionarà cobertura en cas d’acomiadament justificat (acomiadament procedent), ni si la baixa és voluntària, si acaba el contracte o si no s’ha superat el període de prova establert al contracte. Tampoc no s’ha de brindar protecció si l’empleat es jubila anticipadament.

piggy-bank_4876775

¡No renueves tu seguro!

El precio de tu seguro puede salirte caro si no aprovechas las campañas del mercado de seguros.