Skip to content
Menu

Quines coses podeu assegurar?

Less than 1 minuteTiempo de lectura: Minutes
Invertis Capital

Per contractar una assegurança cal que entenguem el seu funcionament. Per això, és important conèixer què es pot assegurar i què no.

En general, es poden assegurar gairebé totes les coses materials i immaterials, sempre que compleixin els requisits següents:

  • Deu ser i existir, ja sigui material o immaterial.
  • Hi ha d’haver en el moment del contracte.
  • Ha de ser taxable en diners.
  • S’ha de poder valorar en el marc de la llei.
  • Deu haver interès per part de l’assegurat que el bé no corri cap risc.

Com és evident, no es pot assegurar res que sigui il·legal com a estupefaents o armes no reglamentades.

D’altra banda, que el nostre bé sigui assegurable no vol dir que hi hagi una assegurança específica per fer-ho. Normalment, les assegurances cobreixen productes establerts i situacions concretes.

Per això, és crucial comptar amb un assessor que ens ajudi a trobar el producte i les cobertures que s’adaptin millor a les nostres necessitats.

A Invertis Capital comptem amb assessors que t’ajudaran a escollir el producte que millor s’adapti a allò que necessites.

Font de l’article:https://segurosypensionesparatodos.fundacionmapfre.org/
piggy-bank_4876775

¡No renueves tu seguro!

El precio de tu seguro puede salirte caro si no aprovechas las campañas del mercado de seguros.