Skip to content
Menu

Com planificar la teva herència?

Less than 1 minuteTiempo de lectura: Minutes
Invertis Capital

Segurament si tens una família t’has plantejat mai què passarà amb el futur dels teus fills. Per evitar qualsevol problema, el millor que podries fer és planificar la teva herència.

Com preparar la teva herència

Per ser tu qui decideixi com es repartirà la teva herència, has d’usar les quatre eines per planificar-la: testament, pacte successori, donacions o assegurances d’estalvi. Cadascuna té els seus avantatges i els seus desavantatges.

Eina 1: Testament

És la més comuna. Hi ha diversos tipus de testament però el més habitual és el testament notarial. Aquest cobreix el que es coneix com a massa hereditària i cobreix gairebé tots els béns, encara que alguns que es queden fora.

Dur a terme un testament és força més senzill del que moltes persones pensen, a més és una eina molt barata, ja que el seu cost oscil·la entre els 38 i els 50 euros. Fins i tot pots dur-ho a terme a casa teva, encara que sempre és recomanable recórrer a un notari que el reculli com a escriptura pública.

Per fer un testament necessitaràs el DNI i tindre clara la distribució que vols fer dels teus béns. Si opteu per un notari, us demanarà l’escriptura d’immobles i un inventari de béns.

Eina 2: Pacte Successori

Els pactes successoris estan limitats a Catalunya, Aragó i Galícia. Amb ells es pot ordenar l’herència anomenant hereus i fer atribucions particulars a l’herència. També podràs distribuir de manera específica els béns i establir condicions per aconseguir-los.

Family legal advisor explaining document details per a mature father and adult daughter. Medium shot. Expertise or paperwork concept

Eina 3: Donació en vida

Una alternativa a la successió és la donació en vida. Aquests són bestretes de l herència i tributen sota l impost de successions i donacions. Com que parlem d’una bestreta, els hereus no podran rebre ni donar més del que els correspongui per testament.

Eina 4: Assegurances destalvi

Hi ha diferents productes d’estalvi que et poden ajudar a repartir els teus béns al marge de l’herència i el testament. Per entendre-ho, estem parlant de productes que no entren dins de la massa hereditària, per la qual cosa no estarien vinculats a la llegítima. Aquests productes són els anomenats destalvi-vida. En un producte d’aquesta mena es diferencia entre qui contracta, la persona protegida per l’assegurança i qui cobra la indemnització. En contractar l’assegurança podem triar qui serà cadascuna d’aquestes figures, tret del prenedor. Així, pots triar qui rebrà la indemnització o repartir-la entre diverses persones.

Amb aquest tipus d’assegurança podràs planificar quina quantitat heretarà cada persona, sigui o no hereu llegar, podràs aconseguir que els hereus cobrin abans, ja que aquest tipus d’assegurances es poden liquidar sense esperar l’acceptació de l’herència.

Per tant, aquestes són les eines que et poden ajudar a planificar la teva herència i aconseguir la tranquil·litat de saber que la teva família estarà protegida davant de qualsevol desastre.

Si necessites més informació pots consultar-ho amb nosaltres, contacta’ns.

Font: preahorro.com

piggy-bank_4876775

¡No renueves tu seguro!

El precio de tu seguro puede salirte caro si no aprovechas las campañas del mercado de seguros.