Skip to content
Menu

Consells abans de contractar una pòlissa d’assegurança

Less than 1 minuteTiempo de lectura: Minutes
Invertis Capital

1.-Acudir a un professional del sector:

En l’activitat asseguradora hi intervenen moltes figures que assessoren i informen els consumidors d’assegurances, anomenades genèricament mediadors.

Els corredors d’assegurances són experts que ofereixen assessorament professional i independent, no mantenen vincles amb entitats asseguradores, i us orienten sobre quins productes i quines companyies són els més adequats per a la cobertura que necessites.

2.- Concretar les teves necessitats de protecció:

Aquest aspecte és molt important, ja que és possible que hi hagi riscos que volem cobrir i que les companyies no inclouen cap dels seus productes.

3.-Assegura’t que la informació que facilites sigui la correcta:

Informar dels paràmetres del risc, les seves característiques i les teves necessitats reals de cobertura, el més exacte i precís possible, per poder donar un valor real del que desitges assegurar, i que no es donin situacions d’INFRASSEGUR o SOBREASSEGURANÇA.

4.-Sol·licitar diverses ofertes:

Realitzar una anàlisi objectiva de les teves necessitats i sol·licitar diferents ofertes de diferents companyies d’assegurances i així poder comparar qualitat-cobertura-preu, valorant els avantatges i els desavantatges de cada oferta.

5.-Revisar els tipus de cobertures, formes d’indemnització i les limitacions:Reviseu que les sumes assegurades, les cobertures i el termini d’indemnització corresponguin exactament a les vostres necessitats.

6.-Pagar el preu just:

No s’han de contractar cobertures innecessàries que mai no s’utilitzaràs, però recorda, és difícil trobar la seguretat adequada per a tu, la teva família o el teu patrimoni, a preus “especials”.

7.-La pòlissa més cara no és sempre la millor:

Un cop tinguis els productes que cobreixen les teves expectatives, cal indagar si les diferències de preus entre ells està justificada, o si només responen a una política de marca i/o prestigi de les companyies asseguradores.

8.- No comparis mai la teva cosina amb què té el teu amic o el teu veí:

Ja que la prima que t’han donat probablement no cobreixi el mateix que la del teu conegut, i que ni les característiques del risc a cobrir siguin les mateixes que les teves. El que és veritablement important és que la pòlissa de ben segur que triïs satisfaci plenament les teves exigències.

9.- Heu d’evitar tenir més d’una assegurança per cobrir un mateix risc.

10.- Llegir atentament la pòlissa abans de signar-la:

Preguntar tot allò que al contracte d’assegurança no ens quedi clar i sol·licitar una explicació sobre el significat de les clàusules que no entenguem.

11.- Documentació:

Hem de disposar d’una còpia de la pòlissa i desar els rebuts del pagament de la prima.

12.- Canvis o modificacions:

Hauràs de comunicar a la companyia qualsevol circumstància que modifiqui el risc, cas en què l’assegurador podrà proposar una revisió de la pòlissa, que l’assegurat haurà d’acceptar o rebutjar en 15 dies.

13.- Comunicació de sinistres

Hem de respectar els terminis i les formes de comunicació dels sinistres amb l’assegurador i facilitar tot tipus d’informació i col·laboració sobre els fets i les circumstàncies del sinistre.

14.- Anul·lació de la pòlissa

Per anul·lar una pòlissa s’ha de comunicar per escrit a l’asseguradora amb almenys dos mesos d’antelació al venciment.

15.- Evita les obligacions de les entitats bancàries:

No hi ha obligació ni cap vinculació amb els bancs a contractar una assegurança si has demanat un préstec o hipoteca. Si teniu contractada una assegurança amb una entitat bancària i heu tingut un sinistre i no rebeu l’atenció adequada de la companyia, un Corredor d’Assegurances us assessorarà i actuarà d’intermediari amb la companyia perquè us compensin tots els danys.

Més enllà d’aquests consells hi ha dos aspectes bàsics que cal considerar a l’hora d’escollir la millor assegurança: l’historial de la companyia asseguradora i la possibilitat de personalitzar els productes que ofereixen. Escollir una companyia asseguradora amb experiència, sòlida i fiable et brindarà un valor afegit a la teva pòlissa dassegurança.

AInvertis Capital oferimassessorament professional i independent a l’hora de contractar una assegurança de protecció, estalvi o inversió, amb una relació de proximitat i confiança.

piggy-bank_4876775

¡No renueves tu seguro!

El precio de tu seguro puede salirte caro si no aprovechas las campañas del mercado de seguros.