Skip to content
Menu

El risc

Less than 1 minuteTiempo de lectura: Minutes
Invertis Capital

T’has preguntat mai que és “el risc” com a concepte en relació amb les assegurances? El risc constitueix un mitjà per a la cobertura de les assegurances, ja que en transferir-les a l’asseguradora, aquesta s’assegurarà de garantir o indemninar davant de l’aparició de determinades situacions accidentals. Si, per exemple, s’incendia el cotxe, això suposa una situació de risc davant la qual la teva asseguradora ha de garantir el compliment de la pòlissa d’assegurances.

Així, podem dir que el risc és allò que pot passar en un futur, més o menys proper, i que preocupa per les seves conseqüències ja que la possibilitat que passi es troba en qualsevol activitat que es realitza. Tot i així, no només té un vessant negatiu, pot entendre’s com una cosa positiva ja que pot haver determinats beneficis si s’arrisca en alguns camps. Per exemple, les apostes o inversions suposen un risc elevat que pot donar com a resultat grans beneficis.

En aquests casos, les assegurances actua intervenint com a resposta efectiva davant les possibles conseqüències dels riscos i garantint possibles situacions futures a la vida de les persones, aportant tranquil·litat als individus.

L’actitud davant del risc

Hi ha diverses fases que has de tenir en compte quan hagis d’actuar davant del risc:

    • Reconeixement:

És el primer que has de fer, reconèixer, saber que existeix i que és possible que passi. Si no identifiquem el risc és més complicat prendre les mesures adequades per al tractament.

    • Avaluació:

El pas següent és l’avaluació de la importància del risc, analitzant la probabilitat que aparegui i les conseqüències que això pot causar. Aquí ha d’influir la informació que es posseeix ja que no és el mateix conèixer els límits i les característiques d’una situació, que simplement conèixer que existeix.

    • Selecció de la resposta:

Aquest seria el darrer pas, que es basa a seleccionar la millor resposta en les diferents possibilitats davant del risc. Cada individu ha d’adaptar-se als seus recursos i actuar en conseqüència per aconseguir la seguretat que consideri suficient. Molt poca gent és propensa a “córrer riscos” oa exposar-s’hi, en canvi quan ho fas i aconsegueixes benefici pot ser una sensació realment satisfactòria. En funció de cada individu i la posició que pren enfront del risc, toarà unes mesures o altres per intentar eliminar les conseqüències dels riscos.

Per tant entenem que el risc és una situació que és present a les nostres vides i que es pot donar en les activitats que realitzem de manera quotidiana, però que també és una condició que podem cercar. En tots dos casos, el millor és tenir el suport d’una bona companyia d’assegurances, que us aporti la tranquil·litat de saber que el risc es pot minimitzar.

Confia en Invertis Capital per ajudar-te a viure amb menys risc.

Font: Fundació Mapfre

piggy-bank_4876775

¡No renueves tu seguro!

El precio de tu seguro puede salirte caro si no aprovechas las campañas del mercado de seguros.