Skip to content
Menu

guia per a la correcta contractació d’assegurances

Less than 1 minuteTiempo de lectura: Minutes
Invertis Capital

Actualment se’ns fa molt més fàcil contractar una assegurança de manera en línia però convé recordar que hem de seguir prestant atenció als que estem contractant, les lletres petites i les condicions de les polisses.

Què assegurarem?

Abans de contractar una assegurança ens hem d’aturar un moment per pensar què és això que estem assegurant, és a dir, un bé material com un cotxe o una casa, o si estem contractant una assegurança comercial. Ara que sabem què volem assegurar hem de reflexionar sobre les cobertures que realment necessitem.

Hem de tenir en compte, per tant, les característiques d’allò que assegurarem i plantejarem-nos quina és la pòlissa més convenient, així serà més senzill calcular el capital assegurat i podrem triar les garanties que volem incloure a la pòlissa.

Per exemple, en el cas de les assegurances de la llar, té molta importància el valor real de la casa perquè no es donin situacions d’infra o sobreassegurança.

Cerca assessorament

No és recomanable quedar-te amb la primera oferta d’assegurances que et trobis; el millor és comparar diferents ofertes perquè puguis aconseguir la pòlissa que tingui la millor qualitat de serveis, cobertures i preu.

Una gran opció és acudir a l’asseguradora a la recerca d’ajuda, l’assessorament et pot ajudar a dir entre una companyia o una altra. Per això els professionals en el sector poden aclarir els teus dubtes solucionant així un problema important.

Així, et deixem aquí els passos que cal seguir per a una correcta contractació d’assegurances:

    • Sol·licitar una oferta d’assegurança:

Hem de comunicar-ho a la nostra corredoria d’assegurances, agència o entitat perquè ens enviïn una oferta. En sol·licitar aquesta oferta sol·licitaran les dades relatives al risc que vols assegurar, així podran avaluar les característiques de la pòlissa.

    • Informar l’assegurança amb veracitat

És important remarcar que en la tramitació de la pòlissa es regeix el principi de presumpció de bona fe, és a dir que treure profit de l’assegurança va contra la llei pot comportar greus problemes.

    • Formalitzar el contracte:

Si l’assegurat accepta la proposició de l’asseguradora, d’aquí a uns quants dies la pòlissa d’assegurances freqüenta. És un contracte que genera obligacions i drets tant per a tu com per a l’asseguradora.

    • La signatura del contracte d’assegurances:

Si ens decidim a acceptar aquesta pòlissa d’assegurances serà el moment de signar-la, encara que aconsellem prendre’s un temps per llegir i rellegir el contracte abans. Quan ho signem la tramitació queda completada, encara que haurem d’esperar que l’assegurança entri en vigor amb el pagament de la prima.

Per a qualsevol contractació o dubte que tinguis, pots contactar amb nosaltres. Tenim una gran varietat dassegurances a més dassistència completa.

Font: turboseguros.com

piggy-bank_4876775

¡No renueves tu seguro!

El precio de tu seguro puede salirte caro si no aprovechas las campañas del mercado de seguros.