Skip to content
Menu

Mediadors d’assegurances

Less than 1 minuteTiempo de lectura: Minutes
Invertis Capital

Els mediadors d’assegurances són figures que intervenen assessorant i informant el consumidor d’assegurances. Exerceixen una activitat mercantil que consisteix en la presentació o realització de processos previs en contractar una assegurança. També s’encarreguen de gestionar i executar els contractes en cas de sinistre.

Per tant, un mediador és un assessor que aconsella al seu client sobre les diferents assegurances i cobertures que poden oferir-li. Per això, analitza els riscos a què està exposat el possible assegurat i els perjudicis econòmics que poguessin sorgir com a conseqüència. Així, el mediador assenyala quina és l’assegurança que necessita el client i garanteix la cobertura dels seus béns assegurats.

A Espanya, diferenciem dos tipus de mediadors: Els agents i els operadors de banca-assegurances. En primer lloc, els agents són experts que treballen per a una o més companyies, poden ser exclusius (només una asseguradora) o vinculats (amb diverses asseguradores) D’altra banda, els operadors són experts que duen a terme l’activitat asseguradora a través de les xarxes de distribució de les entitats de crèdit, aquests també poden ésser exclusius o vinculats.

D’altra banda, hi ha els corredors d’assegurances, que ofereixen assessorament independent, sense vincles cap a les asseguradores, a aquells que volen contractar una assegurança. Per això, necessiten tenir un ampli coneixement de la tècnica asseguradora. Per tant, el corredor dassegurances és un assessor del client que lorienta sobre quins productes són els adequats per aconseguir la cobertura que necessita.

Font: Fundació Mapfre

piggy-bank_4876775

¡No renueves tu seguro!

El precio de tu seguro puede salirte caro si no aprovechas las campañas del mercado de seguros.